ยักษี แอปพลิเคชันที่ทำให้
ทุกการใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

ยักษีคือ

แอปพลิเคชันที่ตอบสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด ที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย ช่วยผลักดันให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้แม่ค้า และสร้างการออมเงินให้นักเรียน

เกี่ยวกับเรา

ยักษีคือบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ
เราคือผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ด้านไอทีกว่า 20 ปี

แอปพลิเคชันยักษี

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วโลก

รวดเร็วไม่ต้องรอเงินทอน

เติมเงินสะดวกได้หลายช่องทาง

รับคะแนนคืนทุการใช้จ่าย

บนมาตรฐานความปลอดภัยสูง

เสถียรไม่สะดุดทุกการใช้จ่าย

จัดเก็บทุกประวัติการใช้จ่าย