กระเป๋าตังค์ดิจิตอล ยักษี
ให้ทุกการใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

ยักษีคือใคร

แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์
ที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย สู่สังคมไร้เงินสด

เกี่ยวกับเรา

ยักษีคือบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ
เราคือผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ด้านไอทีกว่า 20 ปี

แอปพลิเคชันยักษี

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทดนิคและสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วโลก

รวดเร็วไม่ต้องรอเงินทอน

เติมเงินสะดวกได้หลายช่องทาง

รับคะแนนคืนทุการใช้จ่าย

บนมาตรฐานความปลอดภัยสูง

เสถียรไม่สะดุดทุกการใช้จ่าย

จัดเก็บทุกประวัติการใช้จ่าย